TEL: 0905921916 E-MAIL: domesaros@gmail.com

D.M. - park, s.r.o.


Dlhá nad Váhom 125,
927 05 Dlhá nad Váhom, okres Šaľa

Tel: 0905921916
E-mail: domesaros@gmail.com